BẮT ĐẦU GHI DANH THAM GIA CUỘC THI NHẢY CỦA CƯ DÂN MỚI LẦN 2 NĂM 2017

0
36

Nhằm phát huy ưu thế văn hóa đa dạng và ngôn ngữ của gia đình cư dân mới, từ đó nâng cao hiểu biết của người dân trong nước đối với văn hóa nước mẹ đẻ của cư dân mới, “Kế hoạch nâng cao giáo dục nhân tài cư dân mới-cuộc thi nhảy cư dân mới” từ hôm nay bắt đầu chạy hoạt động! Lần này đặc biệt mở rộng quy mô, tháng 10 tổ chức vòng sơ tuyển ở 3 khu vực Bắc, Trung, Nam, đến ngày 25 tháng 11 tổ chức vòng chung kết toàn khu vực, thân mời các bạn cư dân mới cùng nhau tham gia!

 

Về hoạt động chi tiết, vui lòng đọc trên trang web Học viện nghệ thuật biểu diễn của đại học quốc gia Đài Loan 國立台灣藝術大學表演藝術學院網站

發表回應

我有話要說