GDP QUÝ 2 CỦA VIỆT NAM PHÁ VỠ 6%

0
33

2017-06-30 03:03 Báo Liên Hợp   Tin tức bổn báo  Hình/ AFP

Số liệu công bố vào ngày 29 của Việt Nam cho biết: Lợi tức về bùng nổ xuất khẩu, GDP quý 2 tăng trưởng 6.17% so với cùng kỳ năm trước, một lần nữa tỷ lệ tăng trưởng cao hơn 6% rừng quốc gia; sau khi thay đổi, tỷ lệ tăng trưởng kinh tế của quý trước là 5.15%, tỷ lệ tăng trưởng nửa năm là 5.73%.

Văn bản liên kết:

https://udn.com/news/story/6811/2554678?from=udn-catelistnews_ch2

發表回應

我有話要說