Giải NanYing 2018 bắt đầu tuyển chọn hồ sơ trên toàn quốc, tổng giá trị giải thưởng là 2.500.000 đài tệ

0
40

“Giải NanYing 2018” tuyển chọn hồ sơ trên toàn quốc đã bắt đầu triển khai! Giải NanYing năm nay đã buớc vào lần thứ 24, chính Phủ Đài Nam nâng cao giá trị tiền thuởng để tuyển chọn hồ sơ mang diện rộng trên toàn quốc, hi vọng các tác giả trong giới yêu thích nghệ thuật đưa ra những tác phẩm ưu tú để tranh giải.

Về thể loại tuyển chọn năm nay, ngoại trừ tiếp nối theo thể loại như lần trước là nghệ thuật truyền thông phuơng Tây, nghệ thuật truyền thông phuơng Đông, mô hình không gian ba chiều, công nghệ truyền thông, thư pháp điêu khắc, nhiếp ảnh, tăng thêm 1 thể loại mới đó là “phuơng tiện truyền thông mới”, tổng cộng có 7 thể loại, đồng thời huỷ bỏ qui định hạn chế kích thước với tác phẩm của các thể loại, hi vọng các tác giả nghệ thuật không bị gò bó về qui cách kích thước tác phẩm để thể hiện sự hoàn mỹ của tác phẩm. Đồng thời, nhằm khích lệ tác giả nghệ thuật nuớc ngoài tại Đài Loan sáng tác nghệ thuật, đã mở rộng cho tác giả nghệ thuật có tư cách cư trú tại Đài Loan tham gia tranh giải, hy vọng thông qua sự canh tranh lành mạnh và giao lưu tuơng tác, nảy sinh nhiều hơn những hạt giống nghệ thuật.

Hãy đến trang web http://nanyingaward.culture.tainan.gov.tw/ để xem chi tiết hoặc tải xuống tờ bướm giới thiệu của “Giải NanYing 2018”, bắt đầu đăng ký tham gia trên mạng từ ngày 01/6~30/06. Tiền thưởng lần thi tuyển này tổng cộng lên đến 2.500.000 đài tệ, trong đó tiền thuởng cá nhân đoạt giải Nanying là 500.000 đài tệ, mặt khác còn có giải nhất 100.000 đài tệ, giải suất sắc 30.000 đài tệ, giải ưu tú 10.000 đài tệ … , số tiền thưởng ưu việt, hoan nghênh những tác giả sáng tác nghệ thuật nhiệt liệt đăng ký tham gia ! Số điện thoại tư vấn:  06-6321047#1205、6334673。

 

發表回應

我有話要說