Số báo đặc biệt-GHI CHÉP VỀ HOẠT ĐỘNG ĐẤU TRANH MÙA THU NĂM 2017 ĐỂ CHỐNG LẠI ĐÀN ÁP VÀ ĐÒI QUYỀN SỐNG

0
53

Tổng hợp/Rick

Ảnh/UDN

Mọi người không còn lạ lẫm khi nhắc đến hoạt động Đấu tranh mùa thu, tổ chức được thành lập vào năm 1993 đến hôm nay đã có lịch sử hơn 20 năm, tích luỹ vô cùng to lớn về việc tranh đấu cho quyền lợi người lao động, trở thành tổ chức lao động tự chủ với quy mô to nhất ở Đài Loan kể từ lúc bắt đầu tranh đấu cho quyền lợi người lao động, là hoạt động kết hợp nhiều lĩnh vực lao động, giáo dục, giới tính, môi trường, di dân, chống trục xuất cưỡng bức, nông dân…. đến hôm nay đã trở thành nền tảng liên kết các phong trào xã hội, cũng là tên đại diện cho người bảo hộ quyền lợi người lao động.

Khi gặp mặt giới truyền thông, ông Lâm Tử Văn – một trong những người triệu tập cuộc họp trong hoạt động Đấu tranh mùa thu cho biết: Mọi người đều thấy trong cuộc diễu hành có chuẩn bị nhiều hình ảnh về dây xích để tượng trưng cho cùm sắt giam cầm con người trong xã hội hiện đại, hy vọng người dân có thể thoát khỏi tư duy của chủ nghĩa phát triển chính quyền, cũng hy vọng có các chính sách lấy con người làm gốc. Đồng thời, thông qua hoạt động Đấu tranh mùa thu có thể thức tỉnh người dân, cùng nhau xoay chuyển hệ thống bất công.

Khi ông Lâm Tử Văn được phỏng vấn, ông giải thích bổ sung rằng: Chính phủ cánh hữu tư duy theo chủ nghĩa phát triển, tạo ra áp lực rất lớn đối với điều kiện sống của người dân, hy vọng thông qua việc tổ chức hoạt động Đấu tranh mùa thu hàng năm, tất cả các vấn đề sẽ được tập hợp đánh thức tất cả người dân Đài Loan đối với việc cánh hữu muốn bỏ qua và phản kháng viêc phát triển kinh tế.

Tiếng nói của 200 người lao động tham gia diễu hành với quy mô lớn

Các đoàn thể công đoàn cùng nhau tham dự sự kiện công đoàn cuối năm, cuộc diễu hành có khoảng 200 người mang theo một chuỗi biểu tượng “áp bức”, hô to khẩu hiệu “chống áp bức, đòi quyền sống”, diễu hành từ nhà hữu nghị đại học Quốc Gia Đài Loan đến đại lộ trước dinh Tổng Thống tập hợp lại thành vòng tròn biễu diễn hành động tranh nhau thoát khỏi xiềng xích, tượng trưng cho quyết tâm của người dân muốn thoát khỏi chính sách áp bức.

Cùng với tổ chức xã hội ngày càng phức tạp, nội dung phản kháng lần này càng thêm hoang mang. Trong đó, quyền lợi của lao động nhập cư / dân nhập cư yêu cầu bãi bỏ chế độ môi giới, lao động nhập cư có thể tự do chuyển đổi chủ, luật bảo vệ lao động giúp việc nhà, hủy bỏ thời hạn làm việc đối với lao động chân tay, đảm bảo quyền lợi lao động nhập cư lớn tuổi và quyền tham gia quyết định chính sách của lao động nhập cư không phải là công dân. Đây là đều đáng quan tâm nhất của lao động nước ngoài, khi đối thoại với công đoàn Sở Lao động cũng phản hồi là bất cứ kiến nghị và ý kiến giúp ích cho quyền lợi người lao động đều được phản hồi thoả đáng và tích cực xử lý.

Nội dung nêu trên chỉ là một vấn đề trong cuộc họp Đấu tranh mùa thu năm nay, cũng là mục tiêu đáng quan tâm của Báo Bốn Phương. Dưới xu hướng toàn cầu nhằm thúc đẩy sự công bằng, phát triển toàn diện quyền con người, làm thế nào để tạo ra môi trường làm việc tốt, đồng thời cân bằng quyền lợi giữa người lao động và người sử dụng lao động. Chính phủ đóng vai trò quan trọng như là một bên thứ ba đại diện công bằng, không chỉ kiểm tra chính phủ mà còn kiểm tra sự khôn ngoan trong việc nghiên cứu và thực hiện chính sách.

Tổng hợp lời kêu gọi của công đoàn:

  1. “Bãi bỏ chế độ môi giới, chính phủ trực tiếp giới thiệu”
  2. “Lao động nhập cư có thể tự do chuyển đổi chủ”
  3. “Thành lập luật đảm bảo lao động giúp việc nhà”
  4. “Hủy bỏ thời hạn làm việc đối với lao động chân tay”
  5. “Lao động nhập cư lớn tuổi cũng cần đảm bảo quyền lợi”
  6. “Không phải là công dân cũng có quyền tham gia quyết định chính sách”

發表回應

我有話要說