THÀNH PHỐ ĐÀO VIÊN KỶ NIỆM NGÀY PHỤ NỮ-ÔNG TRỊNH VĂN XÁN KÊU GỌI HỖ TRỢ NHIỀU HƠN CHO PHỤ NỮ DI CƯ MỚI

0
69

Thị trưởng thành phố Đào Viên Trịnh Văn Xán tham dự “Hoạt động kỷ niệm ngày phụ nữ Đào Viên năm 2017-Lực lượng phụ nữ hạnh phúc” vào sáng ngày 4 tháng 3 trên khuôn viên bãi cỏ công viên Trung Chính khu Trung Lịch. Thị trưởng cho biết: Chủ đề ngày phụ nữ năm nay là  “Lực lượng phụ nữ hạnh phúc”, chính phủ thành phố sẽ hỗ trợ cho mỗi bạn nữ cư dân mới, giúp đỡ các bạn phát huy tất cả mọi mặt về lập nghiệp và công việc.

Ông Trịnh Văn Xán nói rằng: ngày phụ nữ 8 tháng 3 là ngày lễ phổ biến trên thế giới, cũng như toàn thế giới theo đuổi phát triển giá trị chung của xã hội thân thiện với giới tính. Viện lập pháp cũng thông qua “Luật thực thi công ước loại bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử nữ giới”, lấy “Công ước loại bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử nữ giới(CEDAW)” của Liên Hiệp Quốc chuyển thành luật trong nước, thực hiện xóa bỏ các phân biệt đối xử về giới tính, văn hóa, dân tộc. Đào Viên là xã hội đa sắc tộc, gia đình cư dân mới tương đối nhiều, cần tiếp tục hỗ trợ càng nhiều cho người phối ngẫu nữ giới của gia đình cư dân mới.
Ông Trịnh Văn Xán cũng nói rằng: Thẻ thị dân thành phố Đào Viên hiện tại phát hành được 750.000 thẻ, mặc dù đa số người phối ngẫu nước ngoài chỉ có thẻ cư trú, chưa lấy được thẻ chứng minh nhân dân, nhưng ông tinh rằng họ sẽ trở thành người dân của thành phố Đào Viên, nên có thể sẽ xin đơn vị chính phủ thành phố phát hành thẻ thị dân, chia sẻ tính năng tiện lợi của thẻ thị dân. Thị trưởng Trịnh nhấn mạnh: Vì phúc lợi của nhân dân thành phố không thể bị cắt giảm, cần phát huy thái độ thân thiện với gia đình cư dân mới.

發表回應

我有話要說